Projekt.

Modificering af lyddæmper.

De fleste lyddæmpere på små motorcykler, er konstrueret med et cylindrisk perforeret rør, med et lag lyddæmpningsmateriale ( typisk glasfiber ), og en "kappe" yderst, som kan have forskellig form.

Vi har lavet forsøg med denne type dæmper, og er nået frem til, at hvis man ændrer udstødningsgassens retning 2 gange, vil støjniveauet blive min. 5-6 db lavere, uden effekt tab.

Fremgangsmåden er som følger: man adskiller den oprindelige lyddæmper (pic.1), måler forrørets indvendige diameter, og det perforerede rørs indvendige diameter. Derefter beregner man arealet på forrøret ( R X R X 3,14 ) , og tilsvarende på det perforerede rør. Hvis forskellen på de 2 arealer er mindre end 2 X arealet på forrøret skal ændringen foretages udvendig på det perforerede rør, og hvis arealet er mere end 2 X arealet på forrøret, kan ændringen laves indvendig, men under alle omstændigheder vil de 2 løsninger blive ret ens.

Nu skal der fremstilles et nyt stykke perforeret rør, i en passende diameter (pic.2), som skal monteres udenom (indeni) det originale rør (pic 3). Dette bliver typisk svejset fast. Herefter skal der fremstilles en lille "prop", som skal monteres inden i det mindste perforerede rør, så den sidder midt i længderetningen på det største perforerede rør.

Til sidst vikles det perforerede rør, først med ståluld (pic 4), næst med en tilpasset mængde lyddæmpermateriale (pic 5), således at enheden kan monteres i den originale kappe.

 • LCS© 2009 • SE nr.: 12318081